Na badanie należy przyjść wypoczętym, a w dniu poprzedzającym badanie
nie wolno spożywać alkoholu


Na badanie proszę zabrać ze sobą:

• dowód osobisty

• prawo jazdy

• okulary lub soczewki (jeśli została stwierdzona wada wzroku)

• skierowanie (jeśli zostało wydane)


Przebieg badania:

1. Rejestracja i wypełnienie ankiety;

2. Testy psychologiczne (badające cechy osobowości, sprawność umysłową, umiejętność koncentracji
i podzielności uwagi);

3. Badanie na aparatach (czas reakcji, widzenie głębi, ocena prędkości, koordynacja wzrokowo- ruchowa);

4. Badanie w ciemni (sprawdzające widzenie zmierzchowe oraz reakcję na olśnienie - dot. badania kierowców);

5. Wywiad psychologiczny;

6. Wydanie orzeczenia (bezpośrednio po zakończeniu badania).

Badanie trwa ok. 2 godzin.


Wzory skierowań na badania psychologiczne:

1.skierowanie na badania psychologczne dla kierowców

2.skierowanie na badania psychologczne (inne zawody)

Istotne akty prawne:

1.Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011

2.Ustawa o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

3.Ustawa o Transporcie Drogowym z dnia 6 września 2001 r.

4.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r.

5.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r.